Informační servery A až Zet® - hydrogeologie a studny
DOPORUČUJEME !! Součást informační sítě, na které najdete vše co chcete vědět o podzemní vodě, studnách a vrtech pro tepelná čerpadla.

Studny.info - užitečné informace o hledání vody, studnách, vrtech, jejich vlastnostech, konstrukci a povolování
Geolog.cz
  geologický rozcestník
 
Geolog.info - doporučené firmy u kterých za hydrogeologické práce odpovídá odpovědný řešitel, člen České asociace hydrogeologů (ČAH)
Vrty.info - doporučené studnařské a zeměvrtné firmy u kterých za hydrogeologické práce odpovídá odpovědný řešitel, člen ČAHu

Naše seznamy doporučených spolehlivých firem nejsou placené. Zahrnují jen ty, ve kterých hydrogeologické práce řídí konkrétní odpovědný řešitel  - člen České asociace  hydrogeologů(ČAH) v souladu s metodikami  ČAH. U každé firmy je její odpovědný řešitel uveden.  Zodpovídá za provedení prací podle platných zákonů, norem a metodických pokynů asociace a o jeho odborné způsobilosti rozhodlo ministerstvo.
Česká asociace hydrogeologů (ČAH) je profesním sdružením geologických odborníků, které vydává metodické pokyny k jednotlivým hydrogeologickým činnostem.
Seznamy doporučených spolehlivých firem
budeme průběžně doplňovat o firmy které se nám přihlásí a prokáží, že výše uvedené podmínky splňují a že se řídí Metodickými pokyny asociace.
Užitečná propojení:

Dotazy  - naše odpovědi na Vaše dotazy k podzemní vodě a územním a vodoprávním řízením:
studny, vrty, hledání vody, vsaky a domovní čističky, sousedské spory, vrty pro tepelná čerpadla

Seznamy odborně způsobilých osob ze všech oborů  geologie

              

Výklady legislativní komise MZe ČR na úseku vodního hospodářství           
Provádíme i levné vrtané studny průměr 400 mm do měkkých hornin, štěrkopísku a sutí

Poskytujeme rychlé informace o hydrogeologických poměrech pozemků, návrh řešení a vodoprávní pomoc


ČSVTS zahajuje 1.2.2013 vydávání evropské profesní karty inženýra pro absolventy magisterského cyklu inženýrských vzdělávacích programů  - karta dokumentuje kvalitu vzdělání a profesní kompetence podle mezinárodně uznávaných standardů. Držitelům karty zjednoduší prokazování odborné kvalifikace při získávání zaměstnání v Evropě. www.engineering-card.cz Evropská profesní karta inženýra

Agentura A až Zet® - RNDr. Petr Čížek. A až Zet je ochranná známka zaregistrovaná Úřadem pro ochranu průmyslového vlastnictví. © RNDr. Petr Čížek a autoři  publikovaných příspěvků. All rights reserved.  Kontakt: info@aazzet.cz